Ukraińskie pracownicy bardzo popularne wśród pracodawców z Polski. Ukraińcy pracują naprawdę jakościowo, ale ich praca kosztuje mniej niż praca Polaków. Dzisiaj obywatele Ukrainy (również Białorusi, Mołdowy, Rosji, Gruzji i Armenii) mogą legalnie pracować na terenie Polski w procedurze uproszczonej (bez uzyskania oficjalnego zezwolenia na pracę) w ciągu bieżącego roku (max. 6 mies.) na podstawie zaproszenia do pracy od pracodawcy (oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi).

Brak formalności i mimimalne koszty – to najważniejsze cechy procedury zatrudnienia Ukraińców w Polsce. Rejesracja zaproszenia kosztuje około 30 zł. Od 2018 roku planuje się zaostrzenie procesu zatrudniania cudzoziemców.

Pracodawca musi upewnić się, że cudzoziemiec (obywatel Ukrainy) rezyduje na terenie Polski legalnie (oficjalni czasowy lub stały pobyt, karta rezydenta czy Polaka, oraz wiza typu D 05 czyli 06).

Gdy kandydat ma ważną wizę D 05, pracodawca musi iść do urządu pracy i zatwierdzić oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. To trzeba zrobić nie później niż 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia pracy.

W oświadczeniu należy podać dane osobowe cudzoziemca, datę rozpoczęcia i czas trwania pracy, typ pracy, rodzaj umowy o pracę i miejsce pracy, wynagrodzenie (brutto) i dane pracodawcy.

Gdy obcokrajowiec wykonuje pracę według wizy D 05, łączny okres zatrudnienia nie może przekraczać 6 mies. w ciągu roku.

Jak zatrudnić Ukrainca: krok po kroku

Krok 1 – wizyta w Urzędzie Pracy

 1. Zarejestruj oświadczenie o zatrudnieniu cudzoziemca w Urzędzie Pracy – obowiązkowo zacznij od tego.
 2. Podawaj oświadczenie w urzędzie pracy w powiecie, w którym zarejestrowana jest twoja firma. Gdy jesteś przedsiębiorca indywidualny, podawaj oświadczenie w miejscu swojego zamieszkania.

Do rejestracji oświadczenia nie wymaga tzw. test rynku pracy. Rejestracja oświadczenia może trwać od 1 do 14 dni.

Pamiętaj! Nie można zatrudnić obcokrajowca według oświadczenia w UP:

 • Jeśli znajduje się on w kraju według wizy, cel wydania której – 21, 20, 01; oraz nie jest obywatelem Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Gruzji i Armenii.
 • Jeśli w roku bieżącym cudzoziemiec pracował 180 dni, w urzędzie wojewódzkim należy uzyskać dla niego zezwolenie na pracę TYPU A.

Okres 180 dni już zbliża się do końca, ale twój pracownik z Ukrainy chce kontynuować pracę? Istnieją dwa sposoby rozwiązania tego problemu. Pierwszy i najprostszy – uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy na podstawie zatrudnienia w Polsce. Drugi sposób – uzyskanie zezwolenia na pracę Typu A w Urzędzie Wojewódzkim.

Dostajemy zezwolenie na pracę w Urzędzie Wojewódzkim

 • Jeżeli pracownik przepracował dozwolonych 180 dni w bieżącym roku, ale chcesz go zatrudnić, należy zwrócić się do urzędu Wojewódzkiego w celu uzyskania dla pracownika Zezwolenia na pracę Typu A. Na podstawie tego zezwolenia cudzoziemiec otrzyma roczną pracowniczą wizę typu D.

Wada uzyskania zezwolenia na pracę polega na tym, że w celu uzyskania nowej wizy, pracownik musi wrócić do kraju stałego pobytu. Termin wystawienia zezwolenia na pracę – od 45 do 60 dni. Termin wystawienia Polskiej pracowniczej wizy na Ukrainie – do 30 dni. Dlatego, gdy pracownik przepracował u ciebie jak najmniej 90 dni, ale chcesz, żeby kontynuował pracę w firmie ponad 180 dni w roku, polecamy sprawić dla niego roczne zezwolenie na pobyt czasowy. Zrobić to można na podstawie zatrudnienia.

Krok 2 – czas podpisać umowę

 • Po otrzymaniu zaproszenia do pracy, należy zawrzeć z pracownikiem lub wykonawcą umowę o pracę.
 • Przy załatwieniu pracy przez umowę o pracę, wysokość wynagrodzenia nie może być niższa 2100 zł miesięcznie Brutto, państwowe ustanowionego minimum na 2017 rok. Również umowa może być zawarta w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Krok 3 – zgłoś pracownika do ZUS

Obcokrajowcy, które pracują przez umowę o pracę muszą być zarejestrowane w ciągu 7 dni w organach ZUS. Ukraińcy, które w tej chwili nie posiada numera PESEL, muszą używać numer paszportu turystycznego. Także obywatele Ukrainy muszą być zarejestrowane w miejscu swojego zamieszkania według standardowej procedury.

 • Polecamy także uzyskać dla każdego pracownika z innego kraju num. NIP w Urzędzie Skarbowym. To można zrobić za pomocą formularza NIP-7 czy ZAP-3.

Krok 4 – Dodatkowe niuanse

 • Pomnij o konieczności rejestracji obcokrajowca w miejscu zamieszkania
 • Znajdź dla niego doktorza rodzinnego
 • Do łatwego i szybkiego rozliczenia z pracownikami zagranicznymi, zaleca się również otworzyć dla nich konto w banku.

Chcesz skorzystać z usługi poradnictwa w sferze zatrudnienia cudzoziemców?

Witalij, tel. 536 559 082 , mail: info@napolshu.com

Helena, tel. 577 581 318 , mail: info@napolshu.com

Andrzej, tel. 668 395 461, mail: biznes.euromix@gmail.com