Pracownicy z Ukrainy od dawna mają popyt wśród polskich pracodawców. Na polskim rynku działają specjalne Agencje pracy tymczasowej, które przygotowane są do naboru na Państwa stanowisko pracowników z Ukrainy. Agencja Euromix Biznes już od wielu lat pracuje na polskim i ukraińskim rynku, pomagając pracodawcom dobierać wykwalifikowaną kadrę dla biznesu wśród obywateli Ukrainy.

Szykują się zmiany — zatrudnienie cudzoziemca do pracy robi się coraz trudniejsze

W roku 2016 polski rząd zdecydował się na zaostrzenie wymagań dotyczących zatrudniania obcokrajowców. Zostało to wywołane wieloma czynnikami. Można podać dwa najgłówniejsze z nich.

  1. Po pierwsze, Państwo walczy o własny rynek pracy i możliwość ochrony miejscowych obywateli od bezrobocia, które jest nieuniknione w momencie przyjazdu migrantów.
  2. Po drugie, zaistniała potrzeba zminimalizowania przekrętów związanych z wydawaniem fałszywych oświadczeń do pracy. Wielu cudzoziemców wykorzystywało takie oświadczenia dla otrzymania polskiej wizy, by następnie nie pracować na wskazanym stanowisku, lecz wyjechać do innych państw UE, by tam nielegalnie pracować.

Do tego wielu polskich przedsiębiorców wydawało fałszywe oświadczenia, biorąc pieniądze za tę usługę. Na przykład, w poprzednim roku było wydanych około 750 000 oświadczeń do pracy w Polsce i, tylko 500 000 w rzeczywistości rozpoczęło pracę, po otrzymaniu wizy. Oznacza to, że 1/3 oświadczeń była wykorzystana bezprawnie.

Wszystko to doprowadziło do zmiany, dotyczącej zwiększenia kontroli nad zatrudnieniem obcokrajowców przez rząd Polski. Początkowo planowano, że od pierwszego stycznia 2017 r. będą wprowadzona radykalne zmiany. Jednakże zmiany te nie zostały wprowadzone w życie z powodu negatywnego wpływu na rynek pracy w Polsce, a rząd zdecydował poddać do ponownego rozpatrzenia tak poważne ograniczenia. Dlatego na razie, pracownicy z Ukrainy mogą być zatrudnieni do pracy praktycznie na tych samych warunkach, co wcześniej.

Główne zmiany, które warto oczekiwać w najbliższym czasie, będą następujące:

  • Opłata za wydanie oświadczenia. Pracodawca będzie zobligowany do uiszczenia płatności w wysokości 30zł celem zarejestrowania oświadczenia dla pracownika.
  • Test rynku. Konieczne będzie monitorowanie rynku celem sprawdzenia, czy nie ma wśród obywateli Polski chętnych do wykonywania pracy na danym stanowisku oraz trzeba będzie umotywować zatrudnienie pracownika.
  • Omówienie współpracy. Konieczne będzie szczegółowe rozpisanie wynagrodzenia, warunków współpracy i otrzymanie zgody od cudzoziemca na pracę na takich warunkach. W przypadku korekty jednego z warunków, niniejsze zmiany trzeba będzie koniecznie zgłosić do właściwego urzędu. W innym przypadku, umowa będzie nieważna, a praca nielegalna.
  • Obostrzenie kontroli. Wszystkie kwestie będą wprowadzone do systemu elektronicznego i w pełni będą kontrolowane

Dam prace Ukraińcom — jak załatwić wszystko poprawnie?

Wszystkie te utrudnienia mają jeden cel — ujawnienie faktycznego stanu rynku pracy. A dokładniej, utrudnienia te przynoszą masę niekorzystnych zmian dla polskiego pracodawcy. Poprzez zwrócenie się do profesjonalnej Tymczasowej Agencji Pracy można ułatwić zadanie i zminimalizować papierową biurokrację.

Agencja Euromix Biznes nie tylko dobierają pracowników z Ukrainy zgodnie z wytycznymi polskiego pracodawcy, ale również biorą na siebie wszystkie trudne formalności związane z dokumentami. Z Euromix Biznes najłatwiej zatrudnić cudzoziemca w oparciu o oświadczenie na 180 dni.